با آرامش خاطر ، به دور از هرگونه نگرانی با بیمه مسافرتی سفر کنید.

در هر جایی از دنیا هستید با بیمه مسافرتی در کنار شما هستیم.

 

بیمه مسافرتی در سفر

چرا مسافران به بیمه مسافرتی نیاز دارند ؟

در نظر میگیریم وقت سفر شما به خارج از کشور فرا رسیده است و مطمئناً شما از قبل برنامه ریزی هایی برای سفر خود داشته اید.امکان دارد هرگونه اتفاقی در سفر باعث شود که برنامه سفر شما را خراب کند و شادی شما را در سفر بگیرد. می توان تصور کرد که در کشوری غریب کوچکترین دردسر برای شما فاجعه ای در سفر میباشد.

نمونه هایی از این مشکلات از قبیل: بیماری ، دزدیده شدن یا گم شدن مدارک سفر یا بار و ساک مسافرتی ، تصادف و ……

در این زمان بیمه مسافرتی به شما کمک میکند که خسارتهای شما را تا حد امکان که شما برای بیمه سفر انتخاب کردید جبران میکند.

بیمه مسافرتی چه مواردی را تحت پوشش قرار میدهد .

هزینه های درمانی تا سقف تعهد در بیمه مسافرتی

هزینه های اورژانسی دندانپزشکی با بیمه مسافرتی

پذیرش بیمار به بیمارستانهای اطراف حادثه با بیمه مسافرتی

هزینه های گم شده و مفقودی مدارک و بار مسافران

در صورت وقوع حادثه برای بیمه شده اعضای خانواده با بیمه مسافرتی بازگردانده می شود.

کمک هزینه بیمه مسافرتی  به یکی از افراد خانواده جهت همراهی بیمار

برگرداندن جسد فرد بیمه شده به ایران در صورت فوت با بیمه مسافرتی

خرید بیمه نامه مسافرتی

برای استعلام و خرید بیمه مسافرتی با شماره تلفن 7771144-021 تماس حاصل فرمایید.

keyboard_arrow_up