تلفن تماس با ما و آدرس آژانس الین سیر هستی:
تهران-آیت اله کاشانی – بلوار اباذر – پاساژ آیسان – ورودی اداری – طبقه3 -واحد306- شرکت الین سیر هستی
تلفن :02177711444
موبایل:09123459958

2- ایمیل ادرس هایی که نیاز دارید : elinseirhasti@yahoo.com
3- ادرس شبکه های اجتماعی : tlgrm:elinseir      insta: elinseir

کسب و کار آژانس الین سیر در زمینه خدمات گردشگری میباشد و خرسندیم که به جایگاهی در میان مخاطبان و همکاران صنعت گردشگری رسیده است.

از سال 1394 با برنامه ریزی و اجرای تورهای داخلی و خارجی راه اندازی شد, لیکن با هدف توسعه ی گسترده خدمات و پاسخ به نیاز متقاضیان, به تدریج تنوع بیشتری از خدمات گردشگری به محصولات شرکت اضافه شد و امروزه شرکت الین سیر با تخصص و تجربه موفق و کیفیت بالای خدمات و برنامه ریزی دقیق توانسته است تا انتخاب اول بسیاری از گردشگران شود.

ﺷرﮐت اﻟﯾن ﺳﯾر ھﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت فاطمه عباسی ﺑﺎ ھدف ﺧدﻣت رﺳﺎﻧﯽ در ﻋرﺻه ﮔردﺷﮕری و ﻣﺟوز ﻓروش ﺗور و ﺑﻠﯾت ﭼﺎرﺗر و ھﺗل ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧده ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺳﯾرھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺷروع ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﻣود . اﻣﯾد اﺳت ﺑﺎ ﺗوﮐل ﺑر ﺧداوﻧد و ﻋﻧﺎﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌظم رھﺑری ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ ﻣﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗوﺳﻌه ﮔردﺷﮕری در ﻣﺳﯾر ﺧدﻣﺎت ھرﭼه ﺑﮭﺗر به ﻣﻠت ﺷرﯾف اﯾران اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺎم ﺑردارﯾم.

Telegram
Instagram
keyboard_arrow_up