ﺷرﮐت اﻟﯾن ﺳﯾر ھﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت فاطمه عباسی ﺑﺎ ھدف ﺧدﻣت رﺳﺎﻧﯽ در ﻋرﺻﮫ ﮔردﺷﮕری و ﻣﺟوز ﻓروش ﺗور و ﺑﻠﯾت ﭼﺎرﺗر و ھﺗل ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧده ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺳﯾرھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺷروع ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﻣود . اﻣﯾد اﺳت ﺑﺎ ﺗوﮐل ﺑر ﺧداوﻧد و ﻋﻧﺎﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌظم رھﺑری ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ ﻣﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗوﺳﻌه ﮔردﺷﮕری در ﻣﺳﯾر ﺧدﻣﺎت ھرﭼه ﺑﮭﺗر به ﻣﻠت ﺷرﯾف اﯾران اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺎم ﺑردارﯾم.

تورهای آژانس مسافرتی الین سیر با سال ها تجربه در صنعت توریسم و گردشگری ، ارائه دهنده خدمات نوینی از قبیل تور ارزان ،  تورهای اقتصادی با بهترین امکانات ، تورهای لحظه آخری ، تور استانبول ، تور دبی ، تورهای آسیایی ، تور تایلند ،تورهای ارزان سفرداخلی از قبیل تور مشهد ، تورارزان کیش ، تور ارزان قشم ، و برگزارکننده تورهای اروپایی با کمترین نرخ سفر ، برگزارکننده تور سوئیس ارزان ، تور فرانسه ارزان ، تور ایتالیا ارزان  ، تور مجارستان ارزان ، تور اسپانیا ارزان، تور هلند ارزان ، تور بلزیک ارزان ، تور لحظه آخری اروپا  ، تورسوئیس با ویزای تضمینی ، تور فرانسه با ویزا،تور ایتالیا با ویزا ، تور مجارستان با ویزا تضمینی ،تور آلمان با ویزا ، تور اسپانیا با ویزا  ، خدمات سفارت از قبیل ، وقت سفارت ، وقت سفارت فرانسه ، وقت سفارت ایتالیا ، وقت سفارت سوئیس ، وقت سفارت مجارستان ، بیمه مسافرتی اروپا ، بیمه مسافرتی آسیا ، ویزای شینگن ، ویزای کانادا ، ویزای کانادا تحصیلی ، ویزای شنگن آلمان ، ویزای شینگن فرانسه ، ویزای شینگن ایتالیا ، ویزای شینگن سوئیس ، ویزای شینگن هلند ، ویزای شینگن مجارستان ، اخذ ویزا  ، پرواز داخلی ، پرواز خارجی ، پروازهای داخی و خارجی ، فروش بلیت داخلی ، فروش بلیت خارجی ، رزرو هتل سفارت با استعلام ، رزرو هتل تور ،  خرید هتل های داخلی و خارجی  و ……….  به مسافرین محترم ارائه می گردد.

تلفن و آدرس در لینک تماس با ما می باشد.
keyboard_arrow_up