سبک کارتی

علی نوری

پایه گذار

سعید محمدی

توسعه دهنده ارشد

سبک فلت

حامد بهرام نیا

توسعه دهنده اصلی

سمیرا اسدی

طراح سایت

وحید عزیزی

مدیر پشتیبانی
keyboard_arrow_up